tim@ideriosb.org.tr 0216 394 14 80
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İstanbul Kalkınma Ajansı
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi

Haberdar Olun

HABER - DUYURU
...
İDOSB Test ve İnovasyon Merkezi - Konferans Duyurusu
27 Eylül 2022

İSTKA destekleri ile yürütmekte olduğumuz İDOSB TİM- Test ve İnovasyon Merkezi Projemiz kapsamında; 14 Ekim’de 14.00 – 16.30 saatleri arasında İDOSB Konferans Salonu’nda “Sanayinin Ar-ge ve Ür-ge Teknolojik ve Yenilik Ekosisteminin Gelişiminde Tübitak Destekleri ” Eğitimi Tübitak Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal ve İSTKA Genel Sekreteri Sayın Erkam Tüzgen'in katılımıyla gerçekleşecektir.

HABER - DUYURU
...
İDOSB Test ve İnovasyon Merkezi için çalışmalara başladık!
10 Haziran 2022

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’nin Ajans desteğimizle kuracağı merkezde, firmaların test, Ar-Ge ve eğitim ihtiyacı karşılanarak üretim kapasiteleri artırılacak.

İDOSB TİM Nedir?

İDOSB TİM : Test ve İnovasyon Merkezi , İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı 2021 yılı teklif çağrısı kapsamında desteklenmekte olan bir projedir.

Test ve İnovasyon Merkezi, İDOSB bünyesinde yer alan sanayi endüstrisinin sıkıntılarına ve sorunlarına çözüm bulmak adına İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi test işlemleriyle ilgili üyelerinin ihtiyacı ve talebine uygun test ve analiz hizmetlerindeki sorunları çözmeye yönelik araştırmalar, eğitim ve iş birliklerinin arttırılması üzerine kurulu bir projedir. Kurulacak merkez İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinin sanayi ile işbirliği çerçevesinde ülkemizin sektörde test ve analiz anlamında yaşanan zaman, maliyet, personel, entelektüel sermaye vb. kayıpları bertaraf edecek ve üretime katma değer oluşturacak alanlarda kullanılmasını ve ülkemizin bu alanda kayıplarının engellenerek rekabet gücünün artmasına hizmet verecek, ilgili tüm sektörlerin ortak kullanımına ve iş birliğine açık ulusal düzeyde entegre bir merkez olacaktır. İDOSB TİM Merkezi Eğitim ve test hizmetleri vererek bilginin sanayiye yayılarak sanayinin Ar-Ge çalışmalarının gelişimini destekleyecektir.

Amacımız

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde hizmet sunacak test ve akreditasyon merkezi başta Kimya, Yapı Kimyasalları, Tekstil, Deri, Boya, Metal ve Endüstriyel İmalat sektörü olmak üzere İstanbul ve çevresinde yoğunlaşan, benzeri alanlarda çalışan sanayi kuruluşlarına, zaman ve maddi kayıplarını engelleyici düzeyde bilimsel araştırma altyapısının ve bilim enerjisinin hızlı ve güvenilir bir şekilde sunulması; aynı zamanda sanayinin talepleri doğrultusunda hizmet sunacak Tekstil, Kimya ve Atık Su laboratuvarlarının oluşturularak test imkanının sağlanmasıdır. İDOSB merkezi bünyesinde verilmesini hedeflenmekle beraber, özellikle Kimya, Yapı Kimyasalları, Tekstil, Deri ve Boya sektörü konularını içeren alanlarda oluşan test ve eğitim faaliyetleri bazında eksikliği hissedilen alanın doldurulmasını amaçlamaktadır.